சாம்சங் எஸ் 3 (Samsung S III) விலை குறைப்பு

சாம்சங் காலக்ஸி எஸ் 3 ஸ்மார்ட் போனின் விலை ரூ. 34,900 ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. 

சென்ற மே மாதம், இந்த ஸ்மார்ட் போன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போது, இதன் விலை ரூ. 43,180 ஆக இருந்தது. 

எச்.டி.சி. ஒன் எக்ஸ் ஸ்மார்ட் போன் அளவில் விலை இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் காலக்ஸி நோட் 2 வெளியிடப்பட்டதாலும் இந்த விலை குறைப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம்.


0 comments :

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
 
Home | About | Link | Link
Simple Proff Blogger Template Created By Herro | Inspiring By Busy Bee Woo Themes