கூகுள் தேடல் பக்கத்தில் கால்குலேட்டர்

கூகுள் அண்மையில் தன் தேடல் பக்கத்தில் புதிய வசதி ஒன்றைத் தந்துள்ளது. தேடல் கட்டத்தில், நீங்கள் ஏதேனும் கணக்கீட்டினை (எ.கா. 568*(23+4)–34) டைப் செய்தால், உடனே கால்குலேட்டர் ஒன்று இயக்கிப் பார்க்க உங்களுக்கெனத் தரப்படும்.

இதில் சாதாரண கணக்குகளிலிருந்து சயின்டிபிக் கால்குலேஷன் வரை போட்டுப் பார்க்கலாம். மிகப் பெரிய கட்டங்களில் இந்த கால்குலேட்டர் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. எளிதாக இதன் கட்டங்களை அறிந்து செயல்படலாம்.

இதில் உள்ள எண்களை மவுஸால் கிளிக் செய்து கணக்குகளைப் போடலாம். பார்முலாக்களை அமைத்தும் விடைகளைப் பெறலாம். நாம் அமைக்கும் கணக்குகள் அதன் ஒவ்வொரு படி நிலையிலும் மேலாக நமக்குக் காட்டப்படுகின்றன.

இதனால், நாம் போடும் கணக்கினை எந்த நிலையிலும் நாம் சோதனை செய்து கொள்ளலாம்.

இதுவரை, கூகுள் தேடல் கட்டத்தில், கணக்கினை டைப் செய்து அமைத்தால், உடனே அதற்கான விடை அதே கட்டத்தில் காட்டப்படும். முதல் முறையாக, கூகுள் இப்போது கால்குலேட்டர் ஒன்றைப் பல வசதிகளுடன் நமக்குத் தருகிறது.

இது ஒரு சாதாரண விஷயம் தான் என்றாலும், தன் தளத்திற்கு வந்தவர்கள், தேவைக்காக வேறு ஒரு இடத்திற்குச் செல்லக் கூடாது. அனைத்தும் தரும் அட்சய பாத்திரமாக தன் தளம் இருக்க வேண்டும் என கூகுள் திட்டமிட்டு அமைக்கிறது.

ஏற்கனவே சென்ற மே மாதத்தில் கூகுள் Knowledge Graph என்ற ஒரு வசதியை அளித்தது. இதில் ஏறத்தாழ 50 கோடி மக்கள், இடம், பொருட்கள் எனப் பலவகையானவை குறித்த தகவல்கள் தரப்பட்டு வருகின்றன.

இதனால் தேடலுக்கு கூகுள் சென்றவர்கள், மேலும் தகவல்களுக்காக வேறு தளங்களுக்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியத்தினை கூகுள் குறைக்கிறது.


0 comments :

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
 
Home | About | Link | Link
Simple Proff Blogger Template Created By Herro | Inspiring By Busy Bee Woo Themes