எக்ஸெல் - ஷார்ட்கட் கீகள்

CTRL+SPACEBAR – கர்சர் இருக்கும் நெட்டு வரிசை தேர்ந்தெடுக்கப்படும்.

SHIFT+SPACEBAR - கர்சர் இருக்கும் படுக்கை வரிசை தேர்ந்தெடுக்கப்படும்.

CTRL+HOME - ஒர்க் ஷீட்டின் தொடக்கத் திற்கு செல்ல

CTRL+END - ஒர்க்ஷீட்டின் இறுதிக்குச் செல்ல

SHIFT+F3 - பார்முலாவில் ஒரு பங்ஷனை ஒட்ட

CTRL+A - பார்முலா என்டர் செய்கையில் பங்ஷன் பெயர் டைப் செய்தவுடன் பார்முலா பேலட்டைக் காட்டும்

CTRL+A - பார்முலா என்டர் அல்லது எடிட் செய்யாதபோது அனைத்தையும் தேர்ந்தெடுக் கும்.

CTRL+‘ - (சிங்கிள் லெப்ட் கொட்டேஷன் மார்க்) செல் வேல்யூ மற்றும் செல் பார்முலா வை அடுத்தடுத்துக் காணலாம்.

F11 or ALT+F1 - அப்போது உள்ள ரேஞ்ச் சார்ந்து சார்ட் தயார் செய்யப்படும்.

CTRL+; – (செமிகோலன்) தேதியை இடைச் செருக

CTRL+: – (கோலன்) நேரத்தை இடைச் செருக

CTRL+ENTER – தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செல் ரேஞ்சில் அப்போதைய என்ட்ரி உருவாக்க

F5 – Go To டயலாக் பாக்ஸ் காட்ட

CTRL+1– ஊணிணூட்ச்t இஞுடூடூண் டயலாக் பாக்ஸ் காட்ட

CTRL+C – காப்பி செய்தல்

CTRL+V – ஒட்டுதல்

CTRL+Z – செயல்படுத்தியதை நீக்க

CTRL+S – சேவ் செய்திட

CTRL+P – பிரிண்ட் செய்திட

CTRL+O – புதிய பைல் திறக்க போல்டரைக் காட்டும்.


0 comments :

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
 
Home | About | Link | Link
Simple Proff Blogger Template Created By Herro | Inspiring By Busy Bee Woo Themes