விமான விபத்துக்கான காரணத்தைக் கண்டறிய உதவும் "பிளாக் பாக்ஸ்"

பிளாக் பாக்ஸ் என்னும் பெட்டியைக் கண்டு பிடித்து முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆகிறது.உண்மையில் இதன் நிறம் ஆரஞ்சு அல்லது மஞ்சள் .இருப்பினும் 'பிளாக் பாக்ஸ்' என்று தான்அழைக்கின்றார்கள்.
விமான விபத்துகளில் உயிர்ச் சேதம் அதிகமாக இருக்கும்.மேலும்,விமானம் விழுந்து நொறுங்கி போகும் ஆபத்தும் உள்ளது.ஆனால்,விபத்து நடந்ததற்க்கான காரணத்தை கண்டு பிடிக்க வேண்டும் .அதற்க்காக இவை நெருப்பாலும் ,பேரதிர்சியாலும் தாக்காத வகையில் மிக வலுவானதாக தயாரிக்கப்படுகிறது.விமானத்தின் வேகம் ,விபத்தின் பொது பறந்த உயரம் போன்ற விவரங்கள் ,விமானத்தில் உள்ள பைலட்டுக்கும் சகாக்களுக்கும் இடையே நடந்த பேச்சு வார்த்தைகள்,பூமியில் உள்ள விமான நிலையங்களுடன் கொண்ட தொடர்புகள் உள்பட அனைத்துத் தகவல்களும் இந்த பிளாக் பாக்ஸில் பதிவாகும்.விபத்து நிகழ்ந்தால் இந்தப் பெட்டியை தேடியெடுத்து அதில் பதிந்துள்ளதை சோதித்துப் பார்ப்பார்கள்.அப்போது விபத்திற்க்கான காரணம் தெரிய வரும்.


0 comments :

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
 
Home | About | Link | Link
Simple Proff Blogger Template Created By Herro | Inspiring By Busy Bee Woo Themes