தமிழகத்தில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள் பட்டியல்

1. சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்
2. பாரதியார் பல்கலைக்கழகம்
3. பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்
4. மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம்
5. மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம்
6. பெரியார் பல்கலைக்கழகம்
7. சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகம்
8. அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்
9. அழகப்பா பல்கலைக்கழகம்
10. அன்னை தெரசா மகளிர் பல்கலைக்கழகம்
11. தமிழ் பல்கலைக்கழகம்
12. திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகம்
13. தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம்
14. தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம்
15. தமிழ்நாடு கால்நடை மற்றும் மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்
16. தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கார் சட்ட பல்கலைக்கழகம்
17. தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்
18. தமிழ்நாடு உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகம்
19. கோயம்புத்தூர் அண்ணா பல்கலைக்கழகம்
20. திருச்சிராப்பள்ளி அண்ணா பல்கலைக்கழகம்


0 comments :

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
 
Home | About | Link | Link
Simple Proff Blogger Template Created By Herro | Inspiring By Busy Bee Woo Themes