வெர்ஜின் மொபைல் கூடுதல் சலுகை

இளைஞர்களை இலக்காகக் கொண்டு இயங்கும் மொபைல் சேவை நிறுவனமாக அறிவிக்கப்படும், வெர்ஜின் மொபைல், சென்ற வாரம் கூடுதல் சலுகை தரும் இரண்டு ரீசார்ஜ் கூப்பன்களை வெளியிட்டது.

ரூ.48 மற்றும் ரூ.49 என விலையிடப்பட்டிருக்கும் இந்த கூப்பன்களுடன் பல லாபகரமான சலுகைகள் தரப்பட்டுள்ளன.

ரூ.48க்கான கூப்பனில் ரூ.20க்கு பேசுவதற்கான காலமும், நிமிடத்திற்கு 40 பைசா கட்டணத்தில் லோக்கல் மற்றும் எஸ்.டி.டி. அழைப்புகள், இரண்டு லோக்கல் மற்றும் எஸ்.டி.டி. அழைப்புகளுக்குப் பின்னர் 250 இலவச லோக்கல் மற்றும் எஸ்.டி.டி. அழைப்புகள், இதேபோல இலவச எஸ்.எம்.எஸ். அனுப்பும் வசதிகள் தரப்பட்டுள்ளன.

ரூ.49க்கான ரீசார்ஜ் கூப்பனுக்கு, ரூ.20க்கு பேசுவதற்கான காலம், எந்த வெர்ஜின் மொபைல் எண்ணுக்கும் லோக்கல் மற்றும் எஸ்.டி.டி அழைப்புகளுக்கு நிமிடத்திற்கு 20 பைசா, மற்ற எண்களுக்கு 50 பைசா கட்டணம் ஆகிய சலுகைகள் தரப்பட்டுள்ளன.

தினந்தோறும் வெர்ஜின் மொபைல் எண்களுக்கு 1000 எஸ்.எம்.எஸ். இலவசம் எனப் பல சலுகைகள் அறிவிக்கப் பட்டுள்ளன.


0 comments :

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
 
Home | About | Link | Link
Simple Proff Blogger Template Created By Herro | Inspiring By Busy Bee Woo Themes