வேர்டில் தனி பாண்ட் மெனு

வேர்ட் தொகுப்பின் மெனு பாரில், நேரடியான செயல்பாடுகளுக்குப் பல மெனுக்கள் இருந்தாலும், எழுத்துரு பைல்களைக் கொண்டிருக்கும் போல்டருக் கென பாண்ட்ஸ் மெனு தனியே இல்லை.

ஏனென்றால் இதனை நாம் அடிக்கடி கிளிக் செய்து பார்ப்பதில்லை. ஆனால் ஒரு சிலர் இதனை அடிக்கடி அணுகிப் பயன்படுத்துகின்றனர். இவர்களுக்கு பாண்ட்ஸ் என்று தனியே ஒரு மெனுவினை, கிளிக் செய்தால் கிடைக்கும், பைல்ஸ், டேபிள் மெனுக்கள் போல, அமைத்தால் எளிதாக இருக்கும் அல்லவா! அதற்கான வழிகளை இங்கு காணலாம்.

1. வேர்ட் தொகுப்பினைத் திறந்து கொள்ளுங்கள். பின் Tools மெனு சென்று Customize பிரிவைத் தேர்ந்தெடுங்கள். வேர்ட் Customize dialog box னைக் காட்டும்.

2. இதில் Commands என்னும் டேப் கிளிக் செய்திடவும்.

3. இங்கு Categories என்னும் பட்டியலில் உள்ளவற்றில் Builtin Menu என்பதைத் தேர்ந்தெடுக் கவும்.

4. Commands என்னும் பட்டியலில் Fonts என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

5. இப்போது Fonts என்னும் ஆப்ஷனை, மவுஸால் பிடித்து இழுத்து, உங்கள் மெனு பாரில் எங்கு பாண்ட்ஸ் மெனு வேண்டுமோ அங்கு விட்டுவிடவும்.

6. அடுத்து Close என்பதில் கிளிக் செய்திடவும்.


0 comments :

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
 
Home | About | Link | Link
Simple Proff Blogger Template Created By Herro | Inspiring By Busy Bee Woo Themes