தடுமாறிய ஜிமெயில்

சென்ற பிப்ரவரி 25 அன்று, ஜிமெயில் தளத்தில் அஞ்சல்கள் செல்வது அதிக தாமதத்துடன் நடந்தது. 

ஏறத்தாழ 5 மணி நேரம் கழித்தே, அனுப்பப்பட்ட அஞ்சல்கள் சென்றன. பிரச்னை ஏற்பட்டதற்கு, இதன் கட்டமைப்பில் ஏற்பட்ட சிறிய பிழையே என கூகுள் அறிவித்தது. 

அது சரி செய்யப்பட்டதாகவும், எஞ்சியிருக்கின்ற அஞ்சல்கள் தொடர்ந்து அனுப்பப்பட்டுக் கொண்டிருப்பதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டது. இதனால், கூகுள் டாக்ஸ் பிரிவிலும் செயலற்ற தன்மை காணப்பட்டது. 

ஆனால், எத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டனர் மற்றும் என்னவிதமான பிரச்னை ஏற்பட்டது எனத் தெளிவாகத் தெரிவிக்க கூகுள் மறுத்துவிட்டது.


0 comments :

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
 
Home | About | Link | Link
Simple Proff Blogger Template Created By Herro | Inspiring By Busy Bee Woo Themes