முந்துகிறது குரோம் பிரவுசர்

பிரவுசர்களில் அதிகம் பயன்படுத்தப் படும் பிரவுசர்களில், இதுவரை முதல் இடத்தை இன்டர்நெட் எக்ஸ்புளோரர் தான் பிடித்து வந்தது. அண்மையில், ஸ்டார் கவுண்ட்டர் என்ற அமைப்பு எடுத்த கணக்கெடுப்பின் படி, குரோம் பிரவுசர் முதல் இடத்திற்கு வந்துள்ளது.

மே மாத மூன்றாம் வாரத்தில், குரோம் பிரவுசர் பயன்பாடு 32.8% ஆகவும், இன்டர்நெட் எக்ஸ்புளோரர் பயன்பாடு 31.9% ஆகவும் இருந்தது.

அவ்வப்போது குரோம் பிரவுசர் பயன்பாடு சில தினங்களில் மட்டும் கூடுதலாக இருக்கும்.

தற்போது தொடர்ந்து ஒரு வாரம் அதுவே அதிகம் பயன்படுத்தப் படும் பிரவுசர் என இடம் பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

பயர்பாக்ஸ் 25.5% பங்குடன் மூன்றாவது இடத்திலும், ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் சபாரி மற்றும் ஆப்பரா அடுத்தடுத்த இடங் களிலும் இருந்தன.


Related Posts with Thumbnails
 
Home | About | Link | Link
Simple Proff Blogger Template Created By Herro | Inspiring By Busy Bee Woo Themes