20 அடி நீள தோசை

கோவை வ.உ.சி.​ பூங்​கா​வில் கடந்த ஜன.2,​ 3-ம் தேதி​க​ளில் முதன்​மு​றை​யாக ஹோட்​டல்​கள் சங்​கம் நடத்​திய ​ உண​வுத் திரு​வி​ழா​வுக்கு பிரம்​மாண்ட வர​வேற்பு.​

சைவ,​​ அசைவ,​​ சைனீஸ்,​​ துரித உணவு என அனைத்து வகை உண​வு​க​ளும் ​ ஒரே இடத்​தில் சங்​க​மித்​த​தால் உண​வுப் பிரி​யர்​க​ளுக்கு அதிக உற்​சா​கம்.​

செட்​டி​நாடு,​​ கொங்கு மண்​ட​லம் என பல்​வேறு வகை​யான சைவ உண​வு​கள்,​​ அதே​போல அசைவ உணவு வகை​கள்,​​ பிரி​யாணி வகை​கள்,​​ தூத்​துக்​குடி பரோட்டா,​​ கொத்து பரோட்டா,​​ சில்லி பரோட்டா,​​ முட்டை பரோட்டா,​​ தோசை வகை​கள்,​​ தந்​தூரி,​​ சில்லி சிக்​கன்,​​ û....​ என உணவு பிரி​யர்​கள் திக்​கு​முக்​கா​டிப் போயி​னர்.​ ​

பார்​வை​யா​ளர்​களை கவ​ரும் வகை​யில் உண​வுத் திரு​வி​ழா​வில் பார்​வைக்​காக கலை​ந​ய​மாக வடி​வ​மைக்​கப்​பட்​டி​ருந்​தது 20 அடி நீள தோசை.​ ​ ​

குஷிப்​ப​டுத்​து​வ​தற்​காக மைதா​னத்​தின் மையப் பகு​தி​யில் கலை​நி​கழ்ச்​சி​கள்,​​ இசை நிகழ்ச்​சி​கள்,​​சமை​யல் கலை பற்​றிய கலந்​து​ரை​யா​டல் உள்​ளிட்ட நிகழ்ச்​சி​க​ளும் இடம்​பெற்​றி​ருந்​தன.​

இது​த​விர குளிர்​பா​னங்​கள்,​​ ​ பானி​பூரி,​​ பேல்​பூரி,​​ சுவீட்,​​ கார வகை​க​ளும் விற்​பனை செய்​யப்​பட்​டன.​

முன்​னணி ஹோட்​டல்​க​ளின் உண​வு​கள் குறைந்த விலை​யில் ஒரே இடத்​தில் கிடைத்​த​தால் உண​வுப்​பி​ரி​யர்​க​ளுக்கு ரொம்ப கொண்​டாட்​டம்​தான்.​ இரு நாட்​க​ளில் 50 ஆயி​ரத்​துக்​கும் மேற்​பட்​டோர் பங்​கேற்​ற​னர்.


0 comments :

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
 
Home | About | Link | Link
Simple Proff Blogger Template Created By Herro | Inspiring By Busy Bee Woo Themes