வீடு தேடி வரும் டாட்டா டொகோமோ

வாடிக்கையாளர்களுக்கு புதிய சிம் இணைப்புகளை அவர்கள் வீட்டிலேயே கொண்டு தரும் திட்டத்தினை டாட்டா டொகோமோ அறிவித்துள்ளது.

இதன்படி இந்நிறுவனம் வழங்கும் போஸ்ட் பெய்ட் இணைப்பை விரும்புபவர்கள், தங்களுக்குரிய திட்டத்தினைத் தேர்ந்தெடுத்து, இந்நிறுவனத்தின் கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்ணைத் தொடர்பு கொண்டு (1800 266 0000) தெரிவிக்கலாம்.

நிறுவனத்தின் பிரதிநிதி வாடிக்கையாளரின் வீட்டுக்கே வந்து, சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்களைப் பெற்றுக்கொண்டு சிம்கார்டினை அளிப்பார்.

இதனால் வாடிக்கையாளர்களுக்கு உடனடி சேவை கிடைப்பதுடன், வாடிக்கையாளர் முகவரி மற்றும் ஆவணச் சோதனையும் ஒரே நேரத்தில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது


0 comments :

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
 
Home | About | Link | Link
Simple Proff Blogger Template Created By Herro | Inspiring By Busy Bee Woo Themes