ரிலையன்ஸ் வெப்ஸ்டோர்

மொபைல் போன்கள் சில்லரை விற்பனையில் ரிலையன்ஸ் பெரும் அளவில் முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறது.

ரிலையன்ஸ் வேர்ல்ட், ரிலையன்ஸ் மொபைல் ஸ்டோர்ஸ், ரிலையன்ஸ் வெப்ஸ்டோர் வழியாக மொபைல் போன்களை விற்பனை செய்து வந்த நிறுவனம், அண்மையில் சில்லரை விற்பனையை விரிவுபடுத்த 1,300 விற்பனை நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொண் டுள்ளது.

100 நகரங்களில், பல்வேறு நிறுவனப் போன்களை விற்பனை செய்திடும் நிறுவனங்களுடனும் ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டு இந்த விற்பனை தொடர்கிறது.

இன்னும் மூன்று ஆண்டுகளில் இது 700 நகரங்களில் 1000 மையங்களாக விரிவுபடுத்தப்படும்


0 comments :

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
 
Home | About | Link | Link
Simple Proff Blogger Template Created By Herro | Inspiring By Busy Bee Woo Themes