தண்டர்பேர்ட் ஷார்ட்கட் கீகள்

மொஸில்லாவின் பயர்பாக்ஸ் பிரபலமான பிரவுசராக, அனைத்துப் பிரிவினரிடத்திலும் பெயர் பெற்று வருவதைப் போல, பயர்பாக்ஸ் பயன்படுத்துபவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள், தங்கள் இமெயில் கிளையண்ட் புரோகிராமாக, தண்டர்பேர்ட் பயன்படுத்தத் தொடங்கி உள்ளனர். இதனைத் தனியாகவும் விரும்பிப் பயன்படுத்துவோரும் உண்டு.

தண்டர்பேர்ட் இமெயில் தொகுப்பில் பயன்படுத்தக் கூடிய ஷார்ட்கட் கீ தொகுப்பு இங்கே தரப்படுகிறது.
புதிய செய்தி எழுத (மாறா நிலையில்) – Ctrl + M
புதிய செய்தி எழுத (மாற்றப்பட்ட நிலையில்) – Shift + Ctrl + M
செய்தி திறக்க – Ctrl +O
அச்சிட – Ctrl+ P
நகலெடு (காப்பி செய்திட) – Ctrl + C
செய்ததை உடனே ரத்து செய்திட – Ctrl + Z

மீண்டும் அதனை மேற்கொள்ள – Ctrl+ Y

முந்தைய போல்டருக்குச் செல்ல – Ctrl+ Alt+ M

அழிக்க – Del

ட்ரேஷ் பெட்டிக்குச் செல்லாமல் அழிக்க – Shift + Del

அனைத்தையும் தேர்ந்தெடுக்க (அனைத்து செய்திகள் மற்றும் ஒரு செய்தியில் உள்ள டெக்ஸ்ட்
மட்டும்) – Ctrl+ A

செய்திக்கு முன்னர் வந்த அனைத்து செய்திகளையும் சேர்ந்த்து தேர்ந்தெடுக்க – Ctrl + Shift + A

செய்தியை எடிட் செய்திட (புதியதாக) – Ctrl + E

அனைத்து சார்ந்த செய்திகளையும் விரிக்க – *

அனைத்து சார்ந்த செய்திகளையும் மடக்க – \

டேக் இணைக்க / நீக்க – 1 to 9

செய்தியிலிருந்து அனைத்து டேக்குகளையும் நீக்க – 0 (zero)

உடனடியாக பில்டர் செய்திட – Ctrl+F

அப்போதைய செய்தியில் டெக்ஸ்ட் கண்டறிய – Ctrl+F

தற்போதைய அஞ்சல் செய்தியில் மீண்டும் ஊடிணஞீ பயன்படுத்த – Ctrl+G or F3

அப்போதைய அஞ்சல் செய்தியில் முந்தைய தேடியதைக் கண்டறிய – Ctrl+ Shift + G (or Shift + F3)

போல்டரில் உள்ள அனைத்து செய்திகளையும் தேட Ctrl + Shift + F

டேப் அல்லது விண்டோவினை மூட – Ctrl + W

விண்டோ அல்லது டேப் மூடுவதை மீண்டும் மேற்கொள்ள – Ctrl+ T

மின்னஞ்சல் செய்தியை பார்வேர்ட் செய்திட – Ctrl+ L

தற்போதைய அக்கவுண்ட்டில் உள்ள புதிய அஞ்சல் செய்திகளைப் பெற – F5

அனைத்து அக்கவுண்ட்களிலும் உள்ள புதிய அஞ்சல் செய்திகளைப் பெற Ctrl+ Shift + T

டெக்ஸ்ட்டின் அளவினை அதிகரிக்க – Ctrl + +

டெக்ஸ்ட்டின் அளவினைக் குறைக்க – Ctrl+

டெக்ஸ்ட்டின் அளவினை பழையபடி அமைக்க – Ctrl+ 0 (zero)

ஸ்டார் இணைக்க, நீக்க – S

அஞ்சல் செய்தியை கிடப்பில் பாதுகாப்பாய்ப் போட – A

மின்னஞ்சல் செய்தியின் மூலத்தைக் காண – Ctrl+ U

மின்னஞ்சல் செய்தியினைப் படித்து விட்டதாக/ படிக்காமல் விட்டதாகக் குறியிட – M

மின்னஞ்சல் செய்தியினைப் படித்து விட்டதாகக் குறியிட – R

அனைத்து மின்னஞ்சல் செய்திகளையும் படித்துவிட்டதாகக் குறியிட – Shift + C

தேதி குறித்து படித்ததாகக் குறியிட – C

குப்பை செய்தியாகக் குறியிட (Junk) J

குப்பை இல்லை எனக் குறியிட – Shift + J

மின்னஞ்சல் செய்திக்கு மாறா நிலையில் உள்ள படிவத்தில் பதிலளிக்க – Ctrl+ R

மின்னஞ்சல் செய்திக்கு மாற்றப்பட்ட நிலையில் உள்ள படிவத்தில் பதிலளிக்க Shift + Ctrl + R

அனைத்து அஞ்சல் செய்திகளுக்கும் பதில் அளிக்க (மாறா நிலையில் உள்ள வடிவமைப்பில்) Ctrl+

Shift + R

அஞ்சல் செய்தியில் உள்ள அனைவருக்கும் பதிலளிக்க – Shift + Ctrl + R

லிஸ்ட்டுக்குப் பதில் அளிக்க – Ctrl+ Shift + L

அஞ்சல் செய்தியை பைலாக சேவ் செய்திட – Ctrl+ S

செய்திகளைத் தேடுக – Ctrl + Shift + F

அனைத்து செய்திகளையும் அனுப்ப மற்றும் பெற – Ctrl+ T or F5

நிறுத்த – Esc

வெளியேற – Ctrl+ Q


0 comments :

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
 
Home | About | Link | Link
Simple Proff Blogger Template Created By Herro | Inspiring By Busy Bee Woo Themes