குயிக் லாங்ச் டூல் பாரில் ஒட்ட

1. முதலில் Start, All Programs, Accessories, System Tools கிளிக் செய்து செல்லவும்.

2. இந்த மெனுவில் Character Mapஐப் பார்க்கலாம். இங்கு ரைட் கிளிக் செய்திடவும். பின்னர் அந்த ஐகான் மீது அழுத்தியபடியே, இழுத்து வந்து குயிக் லாஞ்ச் டூல் பாரில் விடவும்.

3. இன்னும் கிடைக்கும் மெனுவில் Copy here என்பதைத் தேர்ந்தெடுக் கவும்.

இதில் நீங்கள் இடது கிளிக் செய்து அப்படியே நகர்த்தி வந்து விட்டிருக்கலாம். ஆனால் அது சிஸ்டம் டூல்ஸ் மெனுவிலிருந்து அதனை நீக்கிவிடும். வலது புறம் கிளிக் செய்து செயல் பட்டதால், இரண்டு இடங்களிலும் உங்களுக்கு கேரக்டர் மேப்பிற்கான ஷார்ட் கட் கிடைக்கிறது.

இதே வழியை விண்டோஸ் டூல் எதற்கும் பயன்படுத்தலாம். விண் டோஸ் 7 தொகுப்பில் இந்த வேலையை இன்னும் மிக எளிதாக மேற்கொள்ள லாம். ஸ்டார்ட் மீது கிளிக் செய்திடவும்.

பின்னர், character என டைப் செய்திடவும். மெனுவில் கேரக்டர் மேப் கிடைக்கும். மேலே கூறியபடி அதனை இழுத்து வந்து குயிக் லாஞ்ச் பாரில் விட்டுவிடலாம்.


1 comments :

mani at April 7, 2011 at 2:33 PM said...

to get chararacter map you can simply type "charmap" in run command.

anyway good info. thanks

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
 
Home | About | Link | Link
Simple Proff Blogger Template Created By Herro | Inspiring By Busy Bee Woo Themes