பிளாக்கில் Paypal டொனேசன் பாக்சை இணைக்க

பிளாக் எழுதுபவர்களில் பலர் தம்முடைய பிளாக்கில் Paypal டொனேசன் பாக்சை இணைக்க விரும்புவார்கள். அவ்வாறு விரும்பும் அனைவருக்கும் இந்த பதிவு உபயோகமாக இருக்கும் என இந்த பதிவை இடுகிறேன்.

இந்த வசதியை உங்கள் பிளாக்கில் இணைக்க உங்களுக்கு ஏற்கனவே Paypal அக்கவுன்ட் இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு இல்லை எனில் இங்கு சென்று உருவாக்கிக் கொள்ளவும்.

பின்பு கீழே உள்ள கோடிங்கை காப்பி செய்து அதில்  நீல நிறத்தில் உள்ளதை மட்டும் மாற்றிக் கொள்ளவும்.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<!-- The-Online-Quest Pay Pal Donation Form Code Start -->

<center>
<table border="1" width="143" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolorlight="#FFF8E8" bordercolordark="#EFE0C9">
<tr>
<td>
<p align="center"><b>Please Donate To My Blog</b>
</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="145">
<form action="https://www.paypal.com/row/cgi-bin/webscr" name="_xclick" method="post">
<input value="Thanks for Your Donations - Blog/Website Title" name="item_name" type="hidden"/>
<input value="Your paypal email" name="business" type="hidden"/>
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<input value="_xclick" name="cmd" type="hidden"/>
<!-- input type="hidden" name="amount" value="1.00" -->
<b>Amount</b> <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <select name="Amount" size="1">
<option selected value="1.00"/>1.00
<option value="2.00"/>2.00
<option value="3.00"/>3.00
<option value="4.00"/>4.00
<option value="5.00"/>5.00
<option value="10.00"/>10.00
<option value="15.00"/>15.00
<option value="20.00"/>20.00
<option value="25.00"/>25.00
<option value="30.00"/>30.00
<option value="35.00"/>35.00
<option value="40.00"/>40.00
<option value="45.00"/>45.00
<option value="50.00"/>50.00
<option value="100.00"/>100.00
<option value="200.00"/>200.00
<option value="300.00"/>300.00
<option value="400.00"/>400.00
<option value="500.00"/>500.00
<option value="1000.00"/>1000.00
</select>
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>Currency</b> <select name="currency_code" size="1">
<option value="AUD"/>Australian Dollar
<option selected value="USD"/>USD
<option value="GBP"/>British Pound
<option value="CAD"/>Canadian Dollars
<option value="CZK"/>Czech Koruna
<option value="DKK"/>Danish Kroner
<option value="EUR"/>EUR
<option value="HKD"/>Hong Kong Dollars
<option value="HUF"/>Hungarian Forint
<option value="JPY"/>Japanese YEN
<option value="NZD"/>New Zealand Dollars
<option value="NOK"/>Norwegian Kroner
<option value="PLN"/>Polisg Zlotych
<option value="SGD"/>Singapore Dollars
<option value="SEK"/>Swedish Kronor
<option value="CHF"/>Swiss Francs
</select>
</p>
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="center">
<input border="0" alt="Make payments with PayPal - it's fast, free and secure!" width="60" src="http://www.blogpulp.com/imagehost/images/5971708800.gif" name="submit" height="30" type="image"/>
</p>
</p></p></form>
</td></tr>
<tr>
<td>
<p align="right"><b><font face="Arial" size="1">Powered by <a href="http://djyano.blogspot.com/2008/04/put-paypal-donation-code-to-your.html" target="_blank"> The-Online-Quest</a></font></b>
</p></td>
</tr>
</table>
</center>

<!-- End of The-Online-Quest Pay Pal Donation Form Code -->

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blog/Website Title - இதில் உங்களுடைய பிளாக் தலைப்பை கொடுக்கவும்.
Your paypal email - உங்களுடைய Paypal மின்னஞ்சல் முகவரியை கொடுக்கவும்.

இதனை உங்கள் பிளாகரில் இணைக்க , Dashboard --> Layout --> Add a Gadget -->Html/Javascript.  இதில் பேஸ்ட் செய்து சேமித்து கொள்ளவும். உங்களுடைய  தளத்தில் Paypal டொனேசன் பாக்ஸ் இணைக்கப்பட்டுவிட்டது.


0 comments :

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
 
Home | About | Link | Link
Simple Proff Blogger Template Created By Herro | Inspiring By Busy Bee Woo Themes