கடைசி படம்!


கடவுள்  நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் இல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் இயற்கை சீற்றத்திற்கு முன் அனைவரும் தூசு!

இந்த படம் சுமத்ரா தீவின் கரையில் எடுக்கப்பட்டது.
இந்த அழிவு பற்றி டிஜிட்டல் கேமராவில் பதிந்து இருப்பது ஒன்றரை மாதத்திற்கு பிறகு தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

ஆனால் நமக்கு உறுதியாக தெரியாது இதை படம் பிடித்தவர் உயிரோடு இருக்கிறாரா என்பது!
0 comments :

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
 
Home | About | Link | Link
Simple Proff Blogger Template Created By Herro | Inspiring By Busy Bee Woo Themes