கூகுள் அஞ்சல் முகவரியில் புள்ளிகள்


மின்னஞ்சல் முகவரிகளில், புள்ளிகளை பெயர்களில் பொதுவாக அமைப்பதில்லை. ஆனால் சிலர் இவற்றை இணைத்தே முகவரிப் பெயர்களை அமைக்கின்றனர். 

அதே போல ஒரு சில எழுத்துக்களை, ஆங்கிலத்தில் பெரிய எழுத்துக்களாகவும் அமைக்கின்றனர். 

எடுத்துக்காட்டாக, Albert.Einstein@gmail.com என்ற முகவரி மற்ற முகவரிகளில் மாறுபட்டு இருக்க, புள்ளியும், பெரிய எழுத்தும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆனால், ஜிமெயிலைப் பொறுத்தவரை, புள்ளிகளும், சிறிய பெரிய எழுத்துக்களும் எந்த மாறுபாட்டினையும் கொள்வதில்லை. 

மேலே கூறப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரியினை கீழே உள்ளது போல பலவகைகளில் எழுதலாம். 

albert.einstein@gmail.com

alberteinstein@gmail.com

Al.Bert.Ein.Stein@gmail.com

இவை அனைத்தும் மேலே உள்ள முகவரிக்கான இன் பாக்ஸை அடைந்துவிடும். 

கூகுள் சர்வர்கள் இந்த புள்ளிகளையும், பெரிய எழுத்துக்களையும் வேறுபடுத்தி எடுத்துக் கொள்வதில்லை. 

நாம் தான், நாம் படிப்பதற்கு எளிதாக, மேலே காட்டியபடி அமைத்துக் கொள்கிறோம்.


1 comments :

திண்டுக்கல் தனபாலன் at October 5, 2012 at 6:59 PM said...

அறியாத தகவல்... நன்றி...

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
 
Home | About | Link | Link
Simple Proff Blogger Template Created By Herro | Inspiring By Busy Bee Woo Themes