இன்டர்நெட் எக்ஸ்புளோரர் ஷார்ட்கட் கீகள்

இன்டர்நெட் எக்ஸ்புளோரர் பிரவுசரில் பயன்படுத்தக் கூடிய சில முக்கிய ஷார்ட் கட் கீகள் இங்கு தரப்படுகின்றன.

Ctrl + +(plus sign) – இணையப் பக்கத்தை ஸூம் செய்திட

Ctrl + – (minus sign) – ஸூம் செய்த இணையப் பக்கத்தை, முந்தைய நிலைக்குக் கொண்டு வர

Ctrl + O – இணையப் பக்கத்தினைத் திறக்க

Ctrl + S – இணைய இணைப்பற்ற நிலையில் பார்ப்பதற்காக இணையப் பக்கத்தினை சேவ் செய்திட

Ctrl + Shift + Tab – பிரவுசர் டேப்களில் பின் நோக்கிச் செல்ல

Ctrl + Tab – பிரவுசர் டேப்களில் பின் முன் நோக்கிச் செல்ல

Ctrl + T – புதிய பிரவுசர் டேப் திறக்க

Ctrl + w – அப்போதைய பிரவுசர் டேப்பினை மூடிட

Ctrl + K – அப்போதைய பிரவுசர் டேப்பினை காப்பி செய்து திறந்திட

Ctrl + N – புதிய இன்டர்நெட் எக்ஸ்புளோரர் விண்டோ ஒன்றைத் திறக்க

Ctrl + J – இன்டர்நெட் எக்ஸ்புளோரர் டவுண்லோட் மேனேஜரைத் திறந்திட

Ctrl + L –புதிய இணைய முகவரியினை டைப் செய்திட அட்ரஸ் பாரைத் தேர்ந்தெடுக்க

Ctrl + B – இன்டர்நெட் எக்ஸ்புளோரர் பிரவுசரின் பேவரிட்ஸ் குறிப்புகளை
ஒழுங்குபடுத்த

Ctrl + D – இணைய தளம் ஒன்றை புக்மார்க் செய்திட; அல்லது இன்டர்நெட்
எக்ஸ்புளோரர் பேவரிட்ஸ் பட்டியலில் சேர்த்திட ..


0 comments :

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
 
Home | About | Link | Link
Simple Proff Blogger Template Created By Herro | Inspiring By Busy Bee Woo Themes